Hoppa till innehåll

Snart är de nya regionala föreningarna på plats

Regionala föreningar, Visa alla

09 juli 2019

Om mindre än ett halvår är de nya regionala föreningarna inom Installatörsföretagen på plats. Här informerar vi om var vi befinner oss i processen och vad som sker under det kommande halvåret.

Den lokala närvaron är det som uppskattas allra mest av dig som medlem, enligt vår medlemsundersökning. En förutsättning för att detta ska fungera är en stark regional förankring och ett lokalt engagemang via de regionala föreningarna.

Fram till 2020 samlar vi all information om de regionala föreningarna på en om samma sida. Efter årsskiftet är tanken att varje regional förening ska ha en egen sida.

Vad har hänt så här långt?

De nuvarande 27 regionala föreningarna har under ett och ett halvt års tid diskuterat och planerat för samgående mellan föreningarna inom el respektive vvs. Fokus har hela tiden handlat om att skapa den största möjliga medlemsnyttan.

Alla regionala föreningar har nu genomfört sina ordinarie föreningsstämmor och tagit beslut om samgående. Beslutet ska dock bekräftas vid en extra föreningsstämma under hösten 2019. Vid de extra föreningsstämmorna kommer varje ny regional förening även att välja ut en styrelse för den gemensamma föreningen.

Vad händer den 1 januari 2020?

Vid årsskiftet 2019/2020 har vi elva regionala föreningar på plats. Då skiljer vi inte längre på el och vvs. Från 2020 kommer alltså de gemensamma regionala föreningarna att börja verka.

När vi inleder det nya året och de nya regionala föreningarna ser dagens ljus, blir det även obligatoriskt med ett medlemskap i regional förening för Installatörsföretagens medlemmar. Företaget blir normalt medlem i den regionala förening i vars region företaget/filialen har sitt säte och sin verksamhet.

Syftet med de (nya) regionala föreningarna

  • Skapa ett starkt lokalt engagemang och erbjuda lokala aktiviteter.
  • Erbjuda lokalt anpassade informationer och utbildningsinsatser.
  • Ta fram lokala nätverk för exempelvis projektledare, administratörer och chefer.
  • Erbjuda kontakt och samverkan med skolor.
  • Kunna påverka lokala och regionala beslutsfattare.
  • Arbeta med lokala och regionala projekt i syfte att öka företagens kunskaper och kompetenser.