Hoppa till innehåll

20 miljoner i potten för ditt energieffektiviseringsprojekt

Branschfrågor

10 juli 2019

Sök medel till ditt projekt som utvecklar energismarta tjänster, produkter och kunskap. Projektet ska bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle. I Energimyndighetens fjärde utlysning ligger hela 20 miljoner kronor i potten.

Vill du och ditt företag bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle? Nu är den fjärde utlysningen i Energimyndighetens program "Design för energieffektiv vardag" öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar energismarta tjänster, produkter och kunskap.

Det finns en stor utmaning i att engagera människor i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Det ska vara enkelt att leva energieffektivt och bidra till ett hållbart samhälle. Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning och utveckling som integrerar design och beteendevetenskap kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor och beteenden.

Vilka kan söka stöd?

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Vad kan du söka stöd för?

Finansiering kan sökas för projekt inom programmets båda forsknings- och utvecklingsområden Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet, till exempel:

  • Projekt som utvecklar nya energismarta tjänster eller produkter.
  • Projekt som bygger upp kunskap inom områdena energi, design och beteende för att öka individers och gruppers möjlighet att själva påverka och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
  • Projekt som testar och demonstrerar en energieffektiv lösning.
  • Kommersialiseringsfrämjande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som ska leda till att en produkt eller tjänst börjar säljas på marknaden.

Sista ansökningsdag 17 september

Sista ansökningsdag är tisdag den 17 september 2019. Läs mer om programmet, utlysningen och hur du ansöker via länkarna nedan.

Webbinarium om programmet och utlysningen

I augusti hålls två webbinarium där du kan få veta mer om programmet och utlysning nr 4. Du får även tips på saker du kan tänka på när du skriver en ansökan. Anmäl dig via länkarna nedan.

Mer information om utlysningen

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet pågår mellan 2018 och 2021 och omfattar 60 miljoner kronor.

Läs mer här