Hoppa till innehåll

Var med och tyck till!

Avtal 20, Visa alla

04 juni 2019

Under våren 2020 ska alla Installatörsföretagens kollektivavtal omförhandlas. Våra kollektivavtal är till för dig som medlem. Det är därför viktigt att du känner till hur du kan påverka de regler som påverkar din vardag.

Som en förberedelse inför avtalsrörelsen 2020 är därför vi i Installatörsföretagens förhandlingsledning ute runt om i landet, i föreningar, utskott, delegationer och andra nätverk, och tar in synpunkter om hur avtalen fungerar ute i företagen. Vad är bra och vad behöver vi förändra?

Vi har hittills varit med på nio olika träffar runt om i landet, men vi räknar med att besöka över 20 platser fram till oktober. Då samlar vi ihop alla synpunkter och börjar formulera våra mål inför de kommande förhandlingarna.

Det är i första hand Henrik Junzell, Barin Özmen och Niklas Beskow på avdelning Arbetsmarknad som är ute och träffar dig som medlem i denna runda, men även företagsrådgivarna och övriga medarbetare på arbetsmarknadsavdelningen finns med.

Kollektivavtalen är en oerhört viktig förutsättning för ditt företagande, så det är viktigt att vi får in dina synpunkter på hur de kan utvecklas. Självklart är vi tacksamma för synpunkter även om du inte har möjlighet att komma på något av våra möten.

Tveka inte att kontakta Henrik, Barin eller Niklas med dina synpunkter. Det är med din hjälp vi kan fortsätta att ha moderna kollektivavtal! Kontaktuppgifter finner du nedan.