Hoppa till innehåll

AMA  EL-19

Data/Tele, Visa alla

25 juni 2019

I maj släpptes en ny utgåva av AMA EL -19 och finns nu tillgänglig för beställning hos bland andra IN Förlag. Inom teleområdet, avsnitt 64, har det skett en hel del förändringar. Dels har texterna och begreppen helt anpassats till den gällande standarden för teleregistrering (SS 455 12 01utg.6), tidigare har begrepp funnits kvar från tidigare utgåvor viket har skapat förvirring.

Nya områden har införts för Utrymningslarm och man har separerat Utrymningslarmsystem med larmdon och utrymningslarmsystem med talat meddelande. Vissa äldre koder som behandlade äldre system som inte installeras idag, har tagits bort och istället har koder för programvaror och annan IT-relaterad utrustning införts.

En ny struktur för Blåsfiber och dess komponenter har införts, men den största förändringen är ett helt nytt kapitel Y där en ny struktur har tagits fram. Där har all dokumentation samlats som rör installationerna. Allt från märkning, skyltning till relationshandlingar , kontroller samt  skötsel och underhåll.

Dessutom har man uppdaterat en mängd standarder inte minst SS-EN 50173- och 50174-serierna där man lyft upp fjärrmatning som är det svenska namnet på Remote powering (PoE). Det vill säga strömförsörjning av utrustning över fastighetsnätet.