Hoppa till innehåll

Ett år med GDPR

GDPR

20 maj 2019

Dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 maj 2018. Det är den förordning som bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Nu har ett år gått sedan införandet, har du koll på vad som gäller? För att underlätta för dig har vi samlat en massa information som rör just GDPR på ett ställe.

GDPR-reglerna ersatte den tidigare personuppgiftslagen, PuL, och ställer högre krav på dina rutiner och processer för en säker hantering.

______

En del information nedan kräver inloggning.
Logga in här för att kunna ta del av all information.

GDPR-nyheter

Ett år med GDPR

20 maj 2019

GDPR Dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 maj 2018. Det är den förordning som bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Nu har ett år gått sedan införandet, har du koll på vad som gäller? För att underlätta för dig har vi samlat en massa information som ...

Vad är ett behandlingsregister?

26 juni 2018

GDPR Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på företag som är personuppgiftsansvariga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter, ett så kallat behandlingsregister. Dessa register ska upprättas skriftligen och hållas uppdaterade.

GDPR och fackliga motparter

04 juni 2018

GDPR Ni som företag lämnar ut en hel del uppgifter till era fackliga motparter i olika frågor. Det kan röra sig om uppgifter som lämnas utifrån vad som sägs i något av kollektivavtalen, exempelvis bilaga 19 i Installationsavtalet och § 6 mom 18 i Teknikinstallationsavtalet, ...

Hann du med GDPR?

25 maj 2018

GDPR Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vi har därför samlat information om GDPR, så att du som medlem ska kunna ta del av informationen på ett så smidigt sätt som möjligt.

Vad är en personuppgiftsincident?

22 maj 2018

GDPR En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt, om uppgifter gått förlorade ell...

GDPR-säkra e-posten

11 maj 2018

GDPR Om drygt en vecka träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Senast den 25 maj bör man ha skapat kontroll över de personuppgiftsbehandlingar som görs inom företaget samt säkerställt att man har en laglig grund att behandla de uppgifter man gör. Men vad gäller fö...

GDPR i vardagen

10 april 2018

GDPR Kan jag som arbetsgivare fortfarande begära in utdrag från belastningsregistret? Hur fungerar samtycke? Får jag förse en kund med namnet på några av mina anställda? På det och andra vardagsnära frågor svara vi i den här gångens GDPR-information.