Hoppa till innehåll

Digital tillstånds- och kontrollista för heta arbeten

Branschfrågor

13 maj 2019

Har du ett giltigt certifikat för Heta Arbeten? Då har du nämligen även tillgång till den nya digitala tillstånd- och kontrollistan för Heta Arbeten. Den är framtagen för att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta ditt jobb som tillståndsansvarig ute på fältet.

Den digitala tillståndslistan har flera funktioner för att effektivisera tillståndsgivningen och som höjer säkerheten.

Effektivitet

  • Med den digitala tillstånds- och kontrollistan kan du alltid vara säker på att du har den senaste versionen av listan.
  • Med GPS-funktion får du hjälp att hitta rätt larmadress.
  • Med kameran i din mobil eller läsplatta kan du ta bilder och dokumentera platsen och arbetet samt lagra det tillsammans med tillståndet.
  • Påminnelser. Med den digitala tillståndslistan har du möjlighet att få påminnelser om dina tillstånd via sms eller e-post. Du kan till exempel bli påmind om när ett tillstånd startar, när tillståndet löper ut och när ett tillstånd har avslutats. Du får också påminnelse om att återställa eventuella avstängda brandsskyddsystem när du avslutar tillståndet.

Säkerhet

  • Kontrollerar behörighet. Med den digitala tillståndslistan kan du vara säker på att alla i teamet har rätt behörighet. Listan söker mot databasen med alla behöriga hetarbetare och endast de som har ett giltigt certifikat kan läggas till på ett tillstånd.
  • Tillståndsgivning på plats. Eftersom tillståndsgivningen och signering sker på en och samma enhet så höjer vi säkerheten för tillståndsgivning på aktuell plats.
  • Säkerhet. Endast de som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® kan påbörja, utfärda, lagra och hämta avslutade tillstånd.
  • Språk. Informationen i listan och om alla säkerhetsregler finns precis som på den analoga varianten av tillståndslistan även på tyska, ryska, engelska och polska. Du kan byta mellan språken hur ofta du vill så att alla i teamet kan ta till sig informationen på sitt språk.
  • Exportera. När ett tillstånd är avslutat kan tillståndsansvarig exportera tillståndet tillsammans med alla bilagor (bilder mm) till en pdf-fil som sedan kan skickas vidare via e-post.
  • Digital lagring via Mina sidor. Tillståndet startas, skrivs, signeras och lagras digitalt och alla som är involverade i det aktuella tillståndet kommer åt det via Mina sidor.

Läs mer om detta på Heta Arbetens webbplats