Hoppa till innehåll

Analysera dina ekonomiska nyckeltal för ökad lönsamhet

Branschfrågor

07 maj 2019

För att få reda på om företaget går bra eller inte, kan en mer detaljerad information än bokslut behövas. Ett sätt är att använda sig av så kallade nyckeltal där nuläget mäts mot företagets uppsatta mål. Installatörsföretagen har tagit fram ett verktyg som räknar ut dina nyckeltal samt ger dig möjlighet att jämföra företaget mot unik branschstatistik.

Det är viktigt att känna till hur det faktiskt går för företaget och ibland räcker det inte med att enbart se till resultatet på bokslutsdagen. Ett sätt är att använda sig av så kallade nyckeltal. Med nyckeltal mäts nuläget mot de uppsatta målen som företaget har satt upp. Genom att jobba med ekonomiska uppföljningsbara nyckeltal har du som företagare bättre möjligheter att öka din lönsamhet.

Nytt verktyg för dig att analysera dina nyckeltal

Nu erbjuder vi på Installatörsföretagen dig ett verktyg som räknar ut dina nyckeltal samt ger dig möjlighet att jämföra ditt företags resultat mot unik branschstatistik utifrån bolagsstorlek.

Nyckeltalen ligger till grund för att jämföra olika mått med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år. Nyckeltalen kan även användas som ett beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analyser. Dessutom ger de en god översikt över företagets ekonomiska tillstånd, vilket kan vara intressant för potentiella investerare. Det ger även banker information om företaget vid eventuell låneansökan.

> Hämta verktyget här.