Hoppa till innehåll

Förbättra arbetsmiljön genom bidrag från Arbetsmiljöpeppen

Arbetsmiljö

04 april 2019

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna. Via Gilla Jobbets "Arbetsmiljöpeppen" kan du nu ansöka om ett bidrag på 10 000 kronor för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.

Gilla Jobbet är en mötesplats med seminarier, föreläsningar samt en utställning där forskare och utövare inspirerar till ett gott arbetsliv för att skapa engagemang kring arbetsmiljöfrågor.

Forum för att lyfta arbetsmiljöfrågan

Gilla Jobbet startades av arbetsmarknadens parter 2011 då det stod klart att det saknades en gemensam arena där arbetsmiljöfrågan kunde lyftas. Att satsa på arbetsmiljö är inget nytt, det har arbetsmarknadens parter gjort genom sina bolag AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv sedan flera decennier. Det som är unikt med Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i projektet – detta för att sätta fokus på och höja prioriteringen av arbetsmiljöfrågan.

En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till målgrupperna så de kan tillämpa kunskapen på arbetsplatsen.

Sök bidrag via Arbetsmiljöpeppen

Arbetsmiljöpeppen är ett bidrag på 10 000 kronor som kan ges till chefer och skyddsombud på privata företag som vill förbättra arbetsmiljön tillsammans. Det kan användas till utbildning och arbetsmiljösatsningar. Kroka arm och gå till Gilla Jobbet tillsammans! När du har anmält ditt företag finns möjlighet att ansöka om bidraget.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och regionssektorn. Installatörsföretagen står bakom arbetet och är även en av medarrangörerna.