Hoppa till innehåll

Fortsätt att möta kundbehovet med klimatsmarta lösningar

Branschfrågor, Visa alla

07 april 2019

Steg 4-6. Här presenteras Energimyndighetens och EEF:s energitjänsteguide i vilken du kan få konkreta tips och råd på hur du kan hjälpa dina kunder att använda energi mer effektivt.

Steg-för-steg-guiden omfattar hur du som leverantör kan möta kundbehovet. Här presenterar vi steg fyra till sex som beskriver hur du kan lyfta fram fler fördelar,

Del 4/10: Lyft fram fler fördelar

Energitjänster medför inte bara effektivare energianvändning och lägre energikostnader. Andra fördelar är minskad klimatpåverkan oavsett energislag, bättre inomhusmiljö, vilket ger nöjdare hyresgäster, och minskat underhållsbehov, som medför ytterligare besparingar. Det finns alltså många fördelar att lyfta för kunden.

Del 5/10: Kunder litar på kunder

Referenser är ett bra sätt att visa upp hur ni som leverantörer skött tidigare uppdrag och hur kunderna upplevt samarbetet. Lämna därför gärna referenser till liknande energitjänster som ni utfört åt andra kunder så att de kan känna sig trygga inför sina investeringar.

Del 6/10: Tydlighet varar längst

För att få era kunder att välja de energitjänster ni erbjuder är det viktigt att vara transparent och tydlig. Genom att stolpa upp vad de olika delarna kostar och varför, samt vad kunden kan göra själv, vinner ni kundernas tillit. Av samma anledning kan det vara smart att redogöra för era avtal med tillverkare och leverantörer.

Tycker du att detta låter detta intressant?
Gå in och läs mer på eef.se/affarsutveckling

I kommande delar presenteras bland annat hur du ska tänka långsiktigt och ha kunden i fokus hela vägen.

________

Del 4 till 6 av 10 i en serie om hur ni kan utveckla tjänster som leder till effektivare energianvändning, framtagen av Energieffektiviseringsföretagen (EEF) i samarbete med Energimyndigheten.