Hoppa till innehåll

Kunskap är underskattat

Om Installatörsföretagen, Visa alla

12 mars 2019

Installatörsföretagens kunskapsdagar pågår för fullt och besökarna är mycket nöjda med innehållet. De ger dagen höga betyg – 4,5 på en femgradig skala.

Under kunskapsdagen i Stockholm samlades ett femtiotal förväntansfulla deltagare. På agendan stod fyra delar: Hitta nya medarbetare, från anställning till uppsägning, den pågående digitaliseringen och avsteg från AB 04/ABT 06.

 • Nya medarbetare

  Branschen skriker efter kompetenta medarbetare. I Sverige ska 600 000 bostäder byggas fram till 2025 och 800 000 lägenheter behöver renoveras – där läget är akut för 300 000 av dem. För att täcka upp för behoven skulle 10 000 personer behöva anställas i installationsbranschen redan idag. Kompetensbristen är ett faktum.

  - Vi måste få in fler personer i branschen, men vi löser inte problemet om vi bara snor medarbetare från varandra. Vi måste få in ny kompetent arbetskraft, säger Amanda Rafter Ekenman som är expert inom utbildningsfrågor på Installatörsföretagen.

  Hon kommer med förslag på lösningar och får deltagarna att tänka utanför boxen. Det märks att det är ett ämne som berör och många verkar hålla med om att det är svårt att få in nya medarbetare.

 • Från anställning till uppsägning

  Ett anställningsavtal är ett avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställde, arbetstagaren. Barin Özmen, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen gick igenom hur det ska skrivas och vilket regelverk du som arbetsgivare kan luta dig mot när en anställning av olika skäl måste avslutas.

  - Du måste ha saklig grund för att kunna säga upp någon, på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är alla de fall där personliga skäl inte läggs till grund för uppsägningen, exempelvis företagsekonomiska skäl. Själva begreppet arbetsbrist förfogar arbetsgivaren över och du kan besluta vad som gäller för ditt företag. Arbetsdomstolen godtar ditt beslut, bara du kan visa att du har gjort en noggrann och seriös bedömning av verksamhetens behov.

  När du vill avskeda en person sker det alltid på grund av personliga skäl. Du kan aldrig avskeda någon på grund av arbetsbrist, för vid arbetsbrist omfattas arbetstagaren alltid av uppsägningstid.

  - Kontakta oss innan en uppsägning, och definitivt innan ett avsked, så att ni inte hamnar i en situation som kan bli väldigt dyr för företaget, uppmanar Barin.

 • Digitalisering

  Vi lever i en värld av ständig förändring, där nuet står med ena foten i samtiden och en i framtiden. Hans Nyblom, ansvarig för affärsutveckling på Installatörsföretagen tog med deltagarna in i 2000-talet.

  - Det är skillnad mellan digitisering, digitalisering och digital transformation. Vi måste också fundera över vad vi digitaliserar. Nyttan ligger först i en effektivisering, men ganska snart uppstår helt nya nyttor och värden. Det är i denna digitala transformation som de största vinsterna finns. Hans menar att vi måste gå utanför trygghetszonen och att företagare måste börja utveckla verksamheten.

  - I 120 år har vi skruvat och sedan tagit betalt för produkten och arbetstiden. Vårt framtida värde ligger i att börja tänka kundnytta, erbjuda och ta betalt för den.

  Det kan handla om en smart blandare som skickar information om att den används eller inte. Om en kund har fyra WC intill varandra och en inte används, då kan man anta att något är fel. Den informationen har ett värde och om fastighetsfolket får den informationen kan de se till att alla toaletter går att använda. Alla vinner på det!

 • Avsteg från AB04/ABT06

  Beställare väljer ofta att göra avsteg från AB 04/ABT 06. Lovisa Elmgren, chefsjurist på Installatörsföretagen, gick igenom vanliga avsteg och förklarade vad de innebär och hur du kan hantera dem.

  - Enligt AB 04/ABT 06 har du sex månader från entreprenadens godkännande på dig att kräva ersättning för ändrings- och tilläggsarbetet mm. För kontraktssumman är tiden två år. Beställare gör ibland avsteg och anger att du måste fakturera beställaren inom kortare tid än så för att få rätt till betalning.

  - Om du har ett avtal med sådana avsteg gäller det att ha stenkoll på din administration och se till att fakturera regelbundet. Om anställda slutar är det viktigt med avlämning så alla är införstådda med villkoren. Och framförallt, se till att anpassa tiderna i dina avtal med dina underentreprenörer och leverantörer så att du får fakturorna från dem i tid. Om de har längre tid på sig att fakturera riskerar du att inte kunna skicka kostnaden vidare till din beställare.

Så tyckte deltagarna

Vi har pratat med några av deltagarna för att höra vad de tycker.

- Kunskap är underskattat. Det har varit fantastisk underhållande och föreläsarna är väldigt kompetenta. Värt och komma hit! Förordningar som var aktuella för 10-15 år sedan är inte aktuella längre. Det är inte dåligt att bli upplyst så att man inte fastnar i gamla vanor, säger deltagaren Anders Åhlund.

- Dagen ger en tankeväckare. Jag kommer delvis hit för de ämnen som avhandlas som är intressanta och relevanta, men jag ser det även som ett nätverksmöte där jag får möjlighet att träffa branschkollegor. Det är intressant att höra hur andra gör som är i samma branschsituation och vilka lösningar har de funnit, säger deltagaren Niklas Svanberg.

Ta chansen

Än finns möjligheten att besöka våra kunskapsdagar. Se informationen nedan för att läsa mer och boka in dig för nästa kunskapstillfälle. Annmäl dig här!