Hoppa till innehåll

Uppdaterade beräkningsmallar för företagsekonomi

Företagarfrågor

18 februari 2019

Vi har uppdaterat flera företagsekonomiska mallar med 2019 års värden för att förenkla för dig i din vardag som företagsledare. Genom att ta reda på och räkna ut just ditt företags nyckeltal, kan du sätta rätt pris på de tjänster som företaget säljer.

Det är de ekonomiska nyckeltalen som sedan hjälper dig att se vilka viktiga delar som gör företaget lönsamt och hur det ska fortsätta att vara lönsamt.

Uppdaterade mallar

Flera företagsekonomiska mallarna är nu uppdaterade med 2019 års värden avseende produktiva timmar och sociala avgifter.

  • Vad kostar montören
  • Produktionskostnad per timme
  • Produktiv arbetstid 2019
  • Beräkning av sociala avgifter från januari 2019 

Beräkningsmallar för ökad lönsamhet

Reijo Mustonen som är expert inom branschekonomi på Installatörsföretagen menar att om du som företagare använder beräkningsfilerna på rätt sätt kommer det att löna sig.

- Att ha kontroll på antal produktiva timmar samt kostanden för dessa är en grundpelare för företagets lönsamhet. Med Installatörsföretagens beräkningsmallar, som nu är uppdaterade med 2019 års värden för sociala avgifter och arbetsfria dagar, blir det enklare att sätta rätt pris på de tjänster som företaget säljer.

Beräkningsfilerna riktar sig främst till dig som arbetar på ett mindre eller medelstort installationsföretag.

Sidan innehåller mer information, för att kunna se detta krävs inloggning. Logga in här.