Hoppa till innehåll

Skatteverket granskar den grå delen av byggsektorn

Arbetsgivarfrågor

21 februari 2019

Skatteverket arbetar mot osund konkurrens i bland annat bygg- och installationsbranschen, i år med särskilt fokus på den grå delen av marknaden. Flera åtgärder genomförs mot fusk med identiteter som kopplas till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet.

I år utvidgar Skatteverket ett operativt samarbete med sju andra myndigheter mot svartarbete, arbetsmiljöfusk och exploatering av arbetskraft. Granskningen av byggsektorn fortsätter då myndigheten bedömer att risken för svartarbete är stor.

Skatteverket gör kontroller på arbetsplatser och arbetar även förebyggande med upphandlingsfrågor. Årets nya regler om månadsvis redovisning av löner och skatter för varje anställd förväntas tillsammans med personalliggare öka möjligheterna att upptäcka fel och fusk.

I folkbokföringskontrollen utreds omkring 200 ärenden om misstänkta falska identiteter. Den utökade kontrollen av pass och id-kort fortsätter. Antalet underrättelser till andra myndigheter om misstänkt id-fusk fördubblades i fjol och i år väntas de öka ytterligare.

Relaterade nyheter
 • Ska ni redovisa Arbetsgivardeklaration på individnivå

  Nyhet

  Företag som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och har 16 eller fler anställda (samt har SNI-kod 41) börjar redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter specificerat per anställd varje månad till Skatteverket redan 1 juli 2018. För resterande arbetsgivare är det årsskiftet som gäller.

 • Arbetsgivardeklaration på individnivå först 2019

  Nyhet

  I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd. Detta ska nu ändras så att företag istället redovisar hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats till varje enskild anställd varje månad. Därmed kopplas skatter och avgifter redan från början till en specifik anställd.

 • Personalliggare

  Webbsida

  Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

 • Nya lagar som berör dig

  Nyhet

  Under sommaren träder flera nya lagar och regler i kraft. Här har vi samlat de som rör dig i installationsbranschen. Allt från nya lagar kring rehabiliteringsplaner till ändrade byggregler.