Hoppa till innehåll

Ny överenskommelse ger fler vägar in i arbetslivet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

12 februari 2019

En ny nationell överenskommelse har kommit till för att öka möjligheten för kompetensförsörjning inom byggsektorn. Den tidigare överenskommelsen handlade om att hjälpa personer med en bakgrund från branschen som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av någon form av funktionsnedsättning. Nu omfattar den även rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa.

En ny nationell överenskommelse är gjord för att öka möjligheten för kompetensförsörjning inom byggsektorn. Överenskommelsen har tecknats av Arbetsförmedlingen, sektorns parter och Försäkringskassan.

Överenskommelsen i korthet

Överenskommelsen har tidigare handlat om att hjälpa personer som har en bakgrund från byggsektorn, men som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av någon form av funktionsnedsättning. I och med parternas samförstånd breddas nu överenskommelsen till att även omfatta rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till branschen.

- Vi uppskattar att arbetet med att bevara kompetensen i branschen fortsätter och att flera grupper nu inkluderas. Samarbetet öppnar nya dörrar för arbete inom byggsektorn för funktionsnedsatta, nyanlända och långtidsarbetslösa, säger Henrik Junzell, chef för arbetsmarknadsfrågor hos Installatörsföretagen.

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg och Samverkansgruppen, där branschens parter samverkar, har ett etablerat arbetssätt för att bevara kompetensen i byggsektorn. De har till uppgift att driva arbetet med att de som står utanför arbetsmarknaden ska få en möjlighet att jobba inom byggsektorn.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen bidrar med matchning och insatser som kan anpassas efter individernas behov, exempelvis anställningar med stöd, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. Byggsektorns representanter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att samverka regelbundet på nationell, regional och lokal nivå så att kompetensförsörjningen blir så effektiv som möjligt.

Försäkringskassan

Samverkan med Försäkringskassan omfattar personer som har nedsatt arbetsförmåga samt dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.

_______

De parter som förutom Installatörsföretagen deltar i överenskommelsen är Arbetsförmedlingen, Byggnads, Försäkringskassan, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen, Seko, Svenska Elektrikerförbundet samt Sveriges Byggindustrier.