Hoppa till innehåll

Kamerabevakning i kollektivtrafiken

Säkerhet/Larm, Visa alla

28 februari 2019

Slutbetänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken trycker på att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser.

Den 29 februari 2019 presenterade regeringens särskilde utredare Johan Sjöö sitt slutbetänkande om kamerabevakning i kollektivtrafiken för justitieminister Morgan Johansson. Utredningen trycker på behovet att underlätta för ökad kameraövervakning i bussar, tåg samt på flygplatser och busshållplatser.

I dag krävs tillstånd för kamerabevakning på dessa platser enligt kameralagen som började gälla 1 augusti 2018. Man konstaterar i betänkandet att ordningsstörningar, brottslighet och terrorhot gör behovet av kamerabevakning stort. Att göra det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser både förebygger brottslighet och underlättar utredningsarbetet när brott väl har begåtts.


Sammanfattningsvis föreslår utredningen att:

  • Tillståndsplikten tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik och för knutpunkter i kollektivtrafiken, som stationer och terminaler.
  • Tillståndsplikten tas även bort för bevakning av flygplatser.
  • Undantag från tillståndsplikten ska gälla om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte.
  • Utredningen konstaterar att det, genom den nya europeiska dataskyddsregleringen, finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt. Någon kompletterande integritetsskyddande reglering föreslås därför inte.

Här kan du läsa betänkandet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/02/sou-20198/