Hoppa till innehåll

Årets lönerevision startar nu

Tjänstemannaavtalet

06 februari 2019

Löneavtalen som Installatörsföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya lönen gälla från och med 1 april.

I alla kollektivavtal som Installatörsföretagen tecknar finns regler för hur lönen årligen ska revideras. Vi kommer överens med de fackliga organisationerna om hur lönerevisionen på företagen ska gå till på de olika avtalsområdena. Nu är det dags att börja med de första lönerevisionerna.

Installatörsföretagen har idag tio avtal som på ett eller annat sätt reglerar nivån på löneökningarna.

Läs mer om de båda löneavtalen här: