Hoppa till innehåll

Brexit kan påverka dig

Företagarfrågor

11 februari 2019

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU, planeras att genomföras den 30 mars 2019. Inför utträdet är det viktigt att du och ditt företag känner till vad som kan komma att förändras och hur det kan komma att påverka verksamheten.

I dagsläget vet vi inte om Storbritannien kommer att nå en överenskommelse med EU om utträdes- och övergångsavtalet eller om utträdet sker avtalslöst. Vi vet inte heller vad som kommer att gälla för de varor, tjänster och personer som rör sig mellan EU och Storbritannien.

Om det utträdesavtal som arbetats fram inte accepteras och träder ikraft, kommer avtalslös Brexit att inträffa, även kallad "hård Brexit".

Omförhandling av EU-regler

Många av de regler som styr handeln med Storbritannien är samordnade på EU-nivå och genom Brexit innebär det att dessa regler måste omförhandlas. Om ditt företag handlar med Storbritannien är det av yttersta vikt att ni går igenom vilka områden som kan innebära en utmaning i och med Brexit.

Det kan exempelvis röra sig om regler för tullnivåer och kvoter, arbetsrättsliga regler, dataskydd, konsumenträttsliga regler, produktsäkerhetsregler, energimarknadslagstiftning och etableringsfrihet.

Checklista, exempel vid hård Brexit

Företag som tillverkar eller säljer varor

  • Produkter som är tillverkade i Storbritannien ska efter utträdet ha en importör och produkterna ska vara märkta med information om denne importör, inklusive adressuppgifter.
  • Om företaget köper varor från Storbritannien blir importörer istället för distributörer. Detta medför helt andra skyldigheter och hanteringen kommer i fortsättningen att omfattas av tullregler.
  • Tillverkare som anlitar anmälda organ i Storbritannien behöver planera för att anlita organ inom EU efter utträdet.

Företag som härstammar från Storbritannien

  • Alla företag som är verksamma i Sverige ska ha minst en person för regelefterlevnad. Det gäller även de företag som bara tillfälligt är verksamma i Sverige.
  • Tänk på att erkännandet av yrkeskvalifikationer för tillfälligt arbete inte längre kommer att omfatta personer med kvalifikationer från Storbritannien.
  • En annan yrkeskunnig person kan behöva anlitas för regelefterlevnad.

Specifikt för elektriker

  • En elektriker från Storbritannien kan arbeta med elinstallationer i Sverige om personen arbetar inom ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
  • Har en medarbetare redan en svensk auktorisation beslutad av Elsäkerhetsverket så fortsätter den att gälla.