Hoppa till innehåll

Använd rätt termer för vattenfelsbrytare

Branschfrågor

29 januari 2019

Produkter rörande vattenfelsutrustning har ökat på den svenska marknaden de senaste åren. Dock har det uppstått begreppsförvirring kring vad som egentligen menas med vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm. Därför har RSK-Tekniska Rådet beslutat vilka termer som bör användas.

På grund av otydligheten kring termerna har de tolkats på olika sätt, vilket har det medfört problem när det finns kravställning på vattenfelsbrytare.

VVS-fabrikanter och VVS-grossister har nu enats om vilka termer som borde användas via RSK-Tekniska Rådet. Bland annat så kommer VVS Information Data att använda termerna i RSK-databasen.

Termer som rådet har enats om

Vattenfelsbrytare

Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt.

Läckagebrytare

Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt och identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt.

Vattenbrytare

Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.

Vattenlarm

Använder lokala sensorer för att identifiera läckage och larma.