Hoppa till innehåll

Rapportera in medlemsuppgifterna i tid

Medlemskap

03 januari 2019

Webbtjänsten för inlämning av medlemsuppgifter öppnar snart. Det är då viktigt att du som medlem lämnar in ditt företags medlemsuppgifter i tid. Detta för att inte riskera att få felaktiga och förhöjda medlemsavgifter.

Som medlem i Installatörsföretagen följer även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Årsavgiften (förenings- och serviceavgift) baseras på information som ni som företag ska rapportera in till oss under januari–februari varje år via www.medlemsuppgift.se.

Webbtjänsten öppnar i mitten av januari och i anslutning till att insamlingen börjar skickas även inloggningarna ut. Det är viktigt att lämna uppgifterna i tid för att bli debiterad rätt förenings- och serviceavgift. De företag som inte lämnar sin medlemsuppgift får föregående års avgiftsunderlag uppräknat med 20 procent.

Avgiften till Installatörsföretagen

Från och med 2018 baseras avgiften till Installatörsföretagen enbart på den del av föregående årsomsättning som hänförs till medlemskapet i Installatörsföretagen. Hit hör normalt egen installationsverksamhet (entreprenad, service, butik och lager), bemanningsverksamhet och teknisk konsultverksamhet. Omsättning som hänför sig till andra avtalsområden (medlemskap i andra arbetsgivarorganisationer) ska inte inkluderas i omsättningsuppgiften.