Hoppa till innehåll

Teleområdets utveckling i framtiden

Data/Tele

12 december 2018

Teleområdet står inför omfattande förändringar då tekniken och marknaden förändras snabbt. Från flera enskilda anläggningstyper så som brandlarm, inbrottslarm, fiber och datanät där alla har fungerat helt oberoende av varandra tidiagere, erbjuder nu ny teknik och förändrade kundbehov nya lösningar.

Fler system kommer att behöva fungera tillsammans i fastighetsfunktioner. Exempel på faktorer som driver på utvecklingen är digitalisering, Internet of Things, BIM samt energieffektivisering med flera.

Digitalisering är något som det pratas mycket om men man menar ofta olika saker. Man kan dela upp digitalisering i tre delar:

  • Digitalisering av interna processer - digitalisering av egna system så som körjournaler, orderhantering, tidrapporter med mera.
  • Digitalisering av byggprocesser - olika typer av BIM, logistikflöden och robotisering som avses för att underlätta byggprocessen.
  • Digitaliserade installationer – installation av tekniker som bidrar till digitalisering så som IoT sensorer, smarta fastigheter och interagerande system i fastigheten.

Så hur kommer marknaden för teleinstallationer att se ut i framtiden och vilka krav kommer att ställas på den? Vilka kompetenser kommer att efterfrågas? Hur kommer affärsmodellen för dessa system att se ut?

Installatörsföretagen tar fram ny rapport

Så hur kommer marknaden för teleinstallationer att se ut i framtiden och vilka krav kommer att ställas på den? Vilka kompetenser kommer att efterfrågas? Hur kommer affärsmodellen för dessa system att se ut?

Detta ska Installatörsföretagen ta reda på i en ny rapport som kommer att presenteras under våren. Den ska ge en bild av hur branschen för teleinstallationer ser ut om 5år.

- Anledningen till att vi valt att titta på 5 år är att det är tillräckligt lång tid för att hinna agera och ställa om. Samtidigt är det inte så lång att det blir en gissningslek utan kan ge en realistisk bild. Rapporten är ett led i att hjälpa våra medlemmar att vara attraktiva och framgångsrika på marknaden, säger Joakim Carlsson, expert inom tele, data och säkerhet.

Rapporten kommer även att ligga till grund för Installatörsföretagens framtida inriktning inom området.