Hoppa till innehåll

Med nya standarden för PoE möts IoT, elinstallation och datakommunikation

Data/Tele

13 december 2018

Med nya standarden för ”Power over Ethernet” möts "Internet of Things" med elinstallation och datakommunikation. Genom att erbjuda 90W strömförsörjning över Ethernet, öppnar standarden nya dörrar för en mängd nya applikationer och möjligheter. Då fler system och utrustningar kan strömförsörjas över fastighetsnätet minskar behovet av 230V anslutningar.

Standarden för PoE

Efter att den första standarden för Power over Ethernet (PoE) gavs ut 2003 av IEEE, har det varit en uppåtgående spiral vad gäller prestanda på fastighetsnäten både när det gäller att överföra data snabbare och likström med större effekter — allt i en traditionell datakabel. Vid varje förbättring av standarden ökar dess popularitet, så mycket så att de flesta analytiker förväntar sig en tredubbling av PoE fram till år 2025.

När PoE uppstod 2003 som standard (IEEE 802.3af), kunde endast 13 W, 350 mA överföras över ett avstånd på 100 m, vilket var tillräckligt för att driva några VoIP-system, övervakningskameror och RFID tillsammans med andra typer passagekontrollsystem. Men med utrusningar såsom videokonferenser, Wi-Fi-routrar, och dörrsystem som drar mer ström tvingades nya standarder fram. 2009 gavs en utökning ut (IEEE 802.3at), vilket ökade effekten till 25,5 W, 600 mA, för att möjliggöra strömförsörjning även för dessa system.

Andra system var dock fortfarande bundna till 230-V växelström för strömförsörjning.

Fler möjligheter för fler system

Den senaste versionen, som släppes nu under hösten (IEEE 802.3bt), ger en maximal effekt på cirka 90 W och öppnar upp möjligheter för fler system, till exempel driva belysning och andra fastighetsfunktioner men även bild-/ infoskärmar och cellulära-småcelliga basstationer. Samtidigt har de flesta elektroniska system blivit mycket mer energieffektiva, vilket gör att ytterligare system kan läggas till listan över potentiella PoE kandidater.

Således, tack vare ökad strömförsörjningskapacitet över PoE i kombination med energieffektivare enheter, bör nya standarden 802.3bt öka populariteten avsevärt i framtiden. En annan stor bonus är att det blir enklare att distribuera reservkraft för vitala funktioner i fastigheten.

Underlättar för Smart Buildings

En av huvudmarknaderna för den nya standarden är så kallade ”smarta byggnader”, eftersom de inbegriper en betydande del av de enheter som kan vara PoE-drivna samt att infrastrukturen till stor del redan finns där i form av strukturerade kabelsystem. Det möjliggör också fördelen med att var och en av enheterna kan ha sin egen IP-adress. Det senare blir oerhört viktigt i smarta byggnader, som kommer att införliva hundratals eller tusentals sensorer och alla måste övervakas och kontrolleras från ett enda system, antingen lokalt eller via internet från distans.

I flera år varit flaggskeppet bland sådana byggnader varit The Edge i Amsterdam, Nederländerna. Byggnaden anses vara den smartaste och grönaste byggnaden i världen och ett tekniskt underverk. Byggnaden har fler än 28 000 sensorer av alla tänkbara slag — alla förvaltas av ett enda system — och har högsta BREEAM poäng som någonsin uppnått 98.36 procent. BREEAM, eller BRE Environmental Assessment Method är ett frivilligt miljöcertifieringssystem och är världens mest etablerade metod för bedömning av hållbarheten i byggnader.

I flera år har flaggskeppet bland sådana byggnader varit The Edge i Amsterdam, Nederländerna. Byggnaden anses vara den smartaste och grönaste byggnaden i världen och ett tekniskt underverk. Byggnaden har fler än 28 000 sensorer av alla tänkbara slag — alla förvaltas av ett enda system — och har högsta BREEAM poäng som någonsin uppnått 98.36 procent. BREEAM, eller BRE Environmental Assessment Method är ett frivilligt miljöcertifieringssystem och är världens mest etablerade metod för bedömning av hållbarheten i byggnader.

The Edge använder 70% mindre elektricitet än en typisk kontorsbyggnad och producerar mer energi än det förbrukar. Den återanvänder även regnvatten för att spola toaletter och vattna växter i och runt byggnaden. Bland dess många ledande funktioner är de PoE-drivna belysningssystem designad av Phillips. Det tillåter anställda att anpassa både belysning och ljustemperatur på sina arbetsytor med en smartphone app. och samlar även in data om arbetsmiljön för att minska energiförbrukningen. Även andra dataintensiva system i byggnaden använder PoE som strömförsörjning och blir samtidigt uppkopplade. De få utrustningar i byggnaden som kräver högre effekter än PoE hanteras med styrenheter av elsystemet som i sin tur är uppkopplade.

Ökade kommunikationsbehov

Som med alla tekniska framsteg, kommer att 802.3bt behöva bevisa sig praktiskt vid hantering av mer DC ström än sin föregångare, samtidigt hålla värmeutvecklingen under kontroll, tillsammans med andra potentiella problem. Vilket ställer ökade krav på installationen och kvalitén. Men tack vare ökade kommunikationsbehov och Internet of Things finns det ingen brist på ”saker” som PoE kan driva under de kommande åren.