Hoppa till innehåll

Många vuxna vill yrkesväxla

Utbildning och karriär, Visa alla

19 december 2018

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för svenska företag och helt avgörande för svensk konkurrenskraft och tillväxt. Det finns i dag ingen bransch till vilken kompetensförsörjningen fungerar och företagen uttrycker en alltjämt djupare oro över vilka effekter detta kan få framöver.

Glädjande nog finns det många vuxna som mitt i livet vill växla över till installationsbranschen och olika montörs- och teknikerroller. Genom vårt försök med Företagslärling har vi också kunnat konstatera att det finns många kvinnor som vill bli elektriker. Vi kommer därför att göra även en riktad kvinnosatsning för VVS-montörer.

De möjligheter till en annan och en andra chans som komvuxutredningen pekar på är därför helt avgörande för att installationsföretagen ska kunna hitta någon att anställa. Vi ställer oss därför tydligt bakom de förslag som gör det möjligt för alla vuxna att läsa in den yrkeskompetens som leder till att Installatörsföretagens kompetensförsörjning underlättas.

Särskilt positivt är det förslag som gör att vårt utbildningsbolag, INSU, själva skulle kunna bedriva komvuxutbildning. Det skulle ge Installatörsföretagen ytterligare ett skarpt verktyg att själva agera för att säkerställa medlemsföretagens kompetensförsörjning. Det förutsätter dock en avdragsrätt för både löne- och utbildningskostnad så att dubbelbeskattning undviks.

Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv har besvarat remissen "En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)"