Hoppa till innehåll

Inkomstbasbeloppet och brytpunkten för ITP är nu fastställda

Arbetsgivarfrågor

01 december 2018

Inkomstbasbeloppet för 2019 är nu fastställt, liksom ITP-premiernas brytpunkt. Pensionsmyndigheten har beräknat 2019 års inkomstbasbelopp till 64 400 kronor, vilket är en höjning med 1900 kronor jämfört med årets belopp.

ITP 1

Prishöjningen medför att brytpunkten i ITP 1 ålderspension nu blir 40 250 kronor per månad. För anställda från 25 år betalas en premie för 2019 in som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till 40 250 kronor per månad och 30 % av lönedelar över 40 250 kronor per månad.

ITP 2

Vad gäller ITP ålderspension i ITP 2 så är den förmånsbestämd. För att premierna som ni betalar ska räcka till den utlovade pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Uträkningen blir specifik för varje arbetsgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!