Hoppa till innehåll

Har du missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

Elsäkerhet

02 december 2018

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos oss på Installatörsföretagen, var nyligen med i en artikel i tidningen Elinstallatören, för att sprida ljus över vad som ska ingå i kontrollerna efter att ett elinstallationsarbete har utförts. Han menar att detta är elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid.

Fredrik Byström Sjödin menar att missuppfattningen handlar om att många tror att det inte bara är elinstallationernas utförande, utan att även kontrollerna före idrifttagning, som ska följa standarden SS 436 40 00. Det vill säga elinstallationsreglerna.

- Men det är elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid, säger Fredrik Byström Sjödin till Elinstallatören.

- Lagstiftningen skiljer på utförande av elinstallationsarbete och kontroll av elinstallation. När det gäller utförandet ska alla elinstallationer utföras så att säkerhetsnivån håller ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. För att uppfylla kraven i föreskrifterna innebär det i praktiken att elinstallationsreglerna ska följas. Men när det gäller kontrollerna av elinstallationerna finns ingen normerad lägstanivå på vad de ska innehålla. Lagstiftningen säger att kontrollerna ska utföras ”i betryggande omfattning”.

Hur missförsåndet har uppstått är oklart, men Fredrik tror att en anledning kan vara placeringen av informationen. Elinstallationsreglerna har nämligen delen om kontroll placerad mitt i boken och utförandet av elinstallationer finns i del 1 till 5 plus i del 7. Däremellan finns kontrollen i del 6.

- Det är lätt att tolka det som att kontrollerna är en del av utförandet, vilket det alltså inte är. Till skillnad från utförandet går det inte att säga att man följer föreskrifterna om man utför kontroller enligt elinstallationsreglerna.

Elexpertens råd till dig som elinstallatör

- När du gjort ett jobb ska du fundera på vad du behöver kontrollera för att det ska bli säkert. Gör varken mer eller mindre. Och skriv inte in mer i ditt egenkontrollprogram än du kan hålla. Skriver du att du följer del hela 6 måste du göra det, rubb och stubb med massa mätningar och dokumentation, säger Fredrik Byström Sjödin.