Hoppa till innehåll

Alla behöver bidra för att hitta morgondagens medarbetare

Data/Tele, Visa alla

13 december 2018

Att branschen för tekniska installationer lider av brist på medarbetare är ingen nyhet. Ser vi till dagens behov kan vi anställa 10 000 installatörer här och nu, och ser vi till framtidens behov av renoveringar av våra befintliga bostäder, energieffektivisering och digitalisering kan man snabbt dubblera antalet.

95 procent av våra medlemsföretag säger att det är svårt eller väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Därför behöver vi alla bidra, vi som organisation och ni som medlemsföretag.

Utifrån vårt perspektiv är det tre målgrupper som vi behöver fokusera på för att få till en förändring:

  1. Politiker och beslutsfattare för att få dem att förstå att vi behöver kunniga medarbetare och att det är viktigt att nivån på dem som söker sig till gymnasieprogrammen inte blir för låg. Flera politiska förslag tenderar att styra systemet i fel riktning och här försöker vi aktivt vara med och påverka i rätt riktning.
  2. Föräldrarna så att de ska tycka att det är okej att deras barn väljer yrkesutbildningar, vi måste bli bättre att beskriva vilka möjligheter som finns i yrket: du kan bli expert, du kan starta eget och du kan även läsa vidare efter gymnasiet om du vill. Det här med högskolebehörigheten är viktig – föräldrar vill att deras barn ska så många möjligheter som möjligt.
  3. De unga vill ha ett bra jobb, där man tjänar bra, har kul men också där man gör något bra för samhället. Och precis sån är vår bransch – vi måste bara bli bättre på att berätta det!

Så just nu jobbar vi med att profilera och berätta om de olika yrkena som finns i branschen. Vi måste lyfta och synliggöra våra yrken som exempelvis larm- och säkerhetstekniker samt teletekniker. Det finns en stor potential om vi lyckas beskriva branschen på rätt sätt.

  • Det handlar inte bara om byggkranar och hjälmar utan även om datorerna som det främsta verktyget. Om vi blir duktigare på att lyfta detta kan vi locka en bredare målgrupp till våra medlemsföretag, säger Amanda Rafter Ekenman, expert utbildning.

I skrivande stund håller Installatörsföretagen på att ta fram ett antal hjälpmedel för att lättare kunna visa upp och prata om installationsbranschens yrken. Det kommer komma allt från filmer till öppet-hus-material till skolor.

Sist men inte minst vill vi be er, ni som är företagare och installatörer, hjälpa till att synliggöra era arbetsplatser och de fantastiskt spännande möjligheterna som finns. De flesta utbildningsformerna vi har i Sverige är beroende av olika former av praktik, arbetsplatsförlagt lärande, lärande i arbete med mera. Om vi inte tar emot elever till dessa platser fungerar inte utbildningarna. Och så självklart, hör av er om ni har fler idéer.