Hoppa till innehåll

Vid anlitande av underentreprenör (TIA)

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör), Visa alla

27 november 2018

Inom Teknikinstallationsavtalet har parterna kommit överens om förenklat förfarande vid anlitande av underentreprenör när båda företagen följer Teknikinstallationsavtalet. Genom att följa reglerna i Bilaga 7, Teknikinstallationsavtalet, anses företaget ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet mot den fackliga organisationen (Byggnads region).

Regelverket benämns i Teknikinstallationsavtalet bilaga 7 "Tillämpningsregler vid anlitande av underentreprenörer".
__________
Sidan innehåller mer information, för att kunna se detta krävs inloggning.
Logga in här.