Hoppa till innehåll

Senaste nytt om elsäkerhet

Elsäkerhet, Visa alla

06 november 2018

Webbverktyget Säker El har nu uppdaterats för att förenkla vardagen för dig som användare och vi passade även på att dema verktyget under Elmässan i oktober. När det kommer till elsäkerhet, anser Installatörsföretagen att Arbetsmiljöverket ska ta sitt ansvar vid elsäkerhetsarbete.

Elmässan 2018

I mitten av Oktober genomfördes den årliga elmässan i Kista under två dagar. Installatörsföretagen deltog genom att hålla två välbesökta seminarier på elscenen. Den första handlade om hur vi ska minska antalet elolyckor och samtidigt spara på skattebetalarnas pengar.

Installatörsföretagen vill att Arbetsmiljöverket ska ta ett tydligare grepp om utredningar av elolyckor. Det andra seminariet handlade om att det finns stora pengar för de enskilda konsumenterna att tjäna om låter utföra en särskild besiktning av teknikinstallationerna i samband med hus- eller bostadsrättsköp. Utöver detta höll vi demonstrationer av webverktyget Säker El i IN-förlagets monter. Detta var mycket uppskattat.

Stor uppdatering av Säker El

För att göra Säker El mer komplett och tillämpbart har en stor uppgradering utförts. Nu går det att generera de partsgemensamma blanketterna som krävs för enligt installationsavtalet vad gäller utseende av elsäkerhetsledare och montör med kontrolluppgift. Detta kommer att förenkla vardagen för både företaget och den enskilde elektrikern.

Arbetsmiljöverket bör tar ansvar

Idag finns det en stor risk att arbetsmiljöärenden som rör el hamnar mellan stolarna och inte hanteras på samma sätt som alla andra arbetsmiljöärenden. Elolyckor utreds inte tillräckligt effektivt och risker med el är inte en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Installatörsföretagen inleder därför ett påverkansprojekt med syfte att få Arbetsmiljöverket att ta huvudansvaret för det som branschen kallar ”elsäkerhet vid arbete”, alltså att elektriker, montörer och installatörer arbetar på ett säkert sätt så att de inte utsätts för elchock eller ljusbågar.

Elsäkerhet vid arbete hör hemma i arbetsmiljölagstiftningen. Det skulle ge till exempel skyddsombud större möjligheter att ingripa om risker uppkommer, men även innebära att Arbetsmiljöverkets verktygslåda av sanktionsmöjligheter kan tillämpas.