Hoppa till innehåll

Nya regler vid föräldraledighet

Arbetsgivarfrågor

23 november 2018

Riksdagen har beslutat att kravet på gemensamma barn tas bort. Det betyder att även sambo som inte är förälder/ eller som en förälder har gemensamt barn med - ska få rätt till föräldrapenning och därmed föräldraledighet.

En förälder kan i dag överlåta dagar med föräldrapenning, till en sambo som ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig. Kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas nu bort i föräldraförsäkringen och en förälders sambo likställs därmed med en förälder. Även rätten till föräldraledighet från arbetet föreslås anpassas på motsvarande sätt.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Regeringen föreslår också att 90 dagar ska reserveras för vardera föräldern när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst. I dag gäller den reserverade tiden endast föräldrapenning på sjukpenningnivå, vilket är den högsta nivån av föräldrapenning. Riksdagen anser att föräldraförsäkringen ska ge utrymme för familjens fria val och tid tillsammans samt vara flexibel och tycker att regeringens förslag går i motsatt riktning. Riksdagen sa därför nej till regeringens förslag och ja till förslag i tre motioner.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!