Hoppa till innehåll

Ja till Elsäkerhetsverkets ställningstagande om B-auktorisationer

Elsäkerhet

16 november 2018

Installatörsföretagen välkomnar Elsäkerhetsverkets ställningstagande om B-auktorisationer. Elsäkerhetsverket har gjort ett förtydligande om vilka elinstallationsarbeten som en installatör med begränsad auktorisation, så kallad B-auktorisation, får utföra.

Myndigheten skriver i en förklarande text att ”en begränsad B-auktorisation får utföra reparationsarbete i en befintlig gruppledning, på både dold och öppen förläggning. Dock inte ombyggnad eller utvidgning av en elanläggning.”

Remissvar

I remissvaret till föreskriften ELSÄK-FS 2017:4, som reglerar auktorisationsnivåerna ville Installatörsföretagen att den första punktsatsen, att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar, skulle strykas helt. Nu har Elsäkerhetsverket tolkat den punktsatsen så att den enbart omfattar reparationer och underhållsarbeten.

Detta innebär att B-auktorisationen nu närmar sig den typ av auktorisation som Installatörsföretagen länge efterfrågat, nämligen att den blir en ren anslutnings- och losskopplingsauktorisation.

Krav på auktorisationer

Denna tolkning kommer att innebära att oseriösa aktörer som drivit ett vanligt elinstallationsföretag med enbart en B-auktorisation antingen kommer att behöva anlita en person med A eller AL-auktorisation, eller avveckla sin verksamhet.

Installatörsföretagen välkomnar därför Elsäkerhetsverkets ställningstagande i den här frågan.

Läs mer hos Elsäkerhetsverket.