Hoppa till innehåll

Hjälpmedel för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Jämställdhet och mångfald, Visa alla

02 november 2018

Nu lanserar Prevent en checklista och medarbetarenkät mot sexuella trakasserier att använda på våra arbetsplatser. Så arbetsgivarna och skyddsombuden får mer handfasta verktyg för att hantera problemen.

Det är naturligt att arbetsgivare och fackliga företrädare vill förebygga sexuella trakasserier. Men alla vet inte riktigt hur det ska gå till, vad man kan ta till för verktyg.

Prevent har på parternas uppdrag tagit fram en checklista för chefer och skyddsombud med exempel på policy, kontrollrutiner och en medarbetarenkät som ska pejla läget i arbetslaget. Materialet lanseras den 6 november 2018 och innehåller frågor kring riktlinjer, riskbedömning och vem de drabbade ska kunna vända sig till. Det innehåller också råd kring utredning och uppföljning.

Här hittar du hjälpmedlen

Tanken med hjälpmedlen är att skapa ett konkret stöd för chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare, hjälpa dem att följa lagar och föreskrifter och hitta idéer till hur verksamheten kan arbeta för att minska riskerna.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Allt material tas fram av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Glöm inte att Installatörsföretagens medlemssidor också kan vara bra att få hjälp av.