Hoppa till innehåll

Egenkontrollprogrammet är ert företags egendom

Elsäkerhet

09 november 2018

Får ni en begäran att lämna över kopior eller utskrifter av ert företags egenkontrollprogram? Kommer frågan från ett skyddsombud eller en myndighet är ni skyldiga att göra det. Men kommer frågan från någon annan måste ni alltid göra en bedömning om det finns någon affärsmässig anledning.

Det är bara skyddsombud och myndigheter som till exempel Elsäkerhetsverket som kan kräva att få se hela ert egenkontrollprogram. Får ni en sådan begäran är ni skyldiga att visa dem det de frågar efter.

Inga andra aktörer, såsom till exempel beställare, byggherrar, inköpsavdelningar och branschorganisationer, inklusive Installatörsföretagen, har rätt att ta del av ert egenkontrollprogram om ni inte gett medgivande till det. Egenkontrollprogrammet är ert företags egendom och något ni ska vara rädda om. Det kan innehålla information som kan klassas som företagshemligheter som ni inte ska sprida i onödan.

Får ni en begäran att lämna över kopior eller utskrifter av ert egenkontrollprogram till någon annan än en myndighet ska ni alltid göra en bedömning om det finns någon affärsmässig anledning till det och i så fall enbart lämna över det som ni bedömer kan spridas utanför företaget.