Hoppa till innehåll

Använd medarbetarguiden för mer ordning och reda

Företagarfrågor, Visa alla

04 oktober 2018

Medarbetarguiden kan ta några dagar att ta fram. Det är tid du får tillbaka, eftersom den skapar ordning och reda i företaget. Medarbetarguiden är ett stöd för både medarbetare och chefer. Den sparar tid och pengar i det vardagliga arbetet. Vardagen blir enklare när alla vet vad som gäller och jobbar lika.

En personalhandbok är ett bra sätt för företag att sammanställa alla regler som gäller dem som jobbar där, både de uttalade och underförstådda. Det är också ett bra stöd för arbetsgivare och chefer när en anställd avviker från de förväntningar som finns på arbetsplatsen. För arbetstagare finns också en trygghet i att arbetsgivaren tydligt uttryckt vad som gäller på arbetsplatsen. Det blir också ett sätt för företaget att säkerställa en jämlik och jämställd företagskultur.

Trots detta saknar många företag en personalhandbok. Det är nämligen ett ganska digert arbete att ta fram en sådan. Den som skriver den ska inte bara få ner alla regler som gäller på pränt, dessutom ska man vara förutseende nog att formulera regler för händelser som inte ännu har hänt. När företaget väl anställt sin första rökare kan det vara lite sent att uppdatera personalhandboken med klausuler om rökning i bil utan att denne ska känna sig särskilt utpekad.

Några väljer därför att klippa och klistra från olika exempel på internet, men det är inte något vi rekommenderar. Men det finns stora risker med. Dels är de sällan anpassade till alla de situationer som uppkommer i installationsbranschen, och kan därför missa regler som är viktiga i ditt företag. Än mer allvarligt är om de regler du skriver fram inte överensstämmer med de kollektivavtal som gäller för ditt företag. Bara att införa en sådan regel i personalhandboken utan att tillämpa den kan utgöra ett brott mot kollektivavtalet med allt som följer av det.

För att göra det enklare för dig som är medlem i Installatörsfröretagen har vi tagit fram Medarbetarguiden. Det är en personalhandbok där du genom att fylla i de uppgifter som är unika för ditt företag kommer att stå med ett klart dokument. Medarbetarguiden är anpassad efter de särskilda förutsättningar som gäller i installationsbranschen och för installatörer. Den är dessutom skriven för att överensstämma helt och hållet med de kollektivavtal som gäller för ditt företag.

Du kan ladda ner medarbetarguiden här.
Kräver inloggning och abonnemang på IN Dokumentmallar Plus.

IN Dokumentmallar

Effektivare dokumenthantering sparar tid och pengar. Genom att satsa på dokumentmallar kan ditt företag minimera tidsåtgången för administration av olika dokument.

  • Stöd i det dagliga arbetet
  • Alltid uppdaterad
  • Proffsigt

Pris

1780 kr/år

För 1 arbetsställe

Medlem 50% rabatt på priset