Hoppa till innehåll

Fortsatt stabil installationsbransch

Rapporter, Visa alla

09 oktober 2018

Trots att prognosen för byggbranschen i stort visar på en nedgång, fortsätter installationsbranschen att gå som tåget. Branschen visar på en fortsatt stabil tillväxt där flera av de dominerande sektorerna ökar, samtidigt som bostadsbyggandet dämpas. Under 2019 väntas tillväxten dock att mattas av jämfört med årets nivå.

Installatörsföretagens konjunkturrapport har nu släppts, i vilken det framgår att installationsbranschen fortsätter på samma höga nivå som under 2017. Marknaden uppgick totalt till 67,7 miljarder under första halvåret av 2018, där elinstallationer står för 44,4 miljarder kronor samt VS för 23,3 miljarder kronor. Under 2017 låg siffrorna på samma nivå.

- Den svenska ekonomin överraskade positivt under andra kvartalet i år. Det återspeglas i installationsbranschen. Det är en stabil marknad med hög efterfrågan men där det fattas medarbetare, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Under 2019 väntas dock tillväxten att mattas av något jämfört med årets nivå, till en marginell ökning för el samt oförändrad prognos för VS.

- Samtidigt som vi ser en mognad i konjunkturen och att bostadsbyggandet avtar så växer industrin, offentlig sektor fortsätter bygga skolor och sjukhus samt att intresset för energieffektivisering ökar. Här finns jobb för de företag i installationsbranschen som vågar se över sitt erbjudande, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen.

Även om installationsmarknaden som helhet har en oförändrad prognos så präglas branschen fortfarande av stora regionala skillnader. Västra Götaland ökar kraftigt, medan volymerna väntas minska mest i Stockholm. I Norrland, Skåne och Mellansverige skiljer det sig mellan prognoserna för el och VS, medan Sydsverige förväntas få en negativ rekyl under 2019 efter flera års uppgång för både el- som VS-installationer.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.

För att läsa konjunkturrapporten i sin helhet krävs inloggning.
Logga in här.