Hoppa till innehåll

Uppdaterade standarder för fastighetsnät

Installationsteknik

24 september 2018

Nyligen publicerades en serie av standarder som behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Där bland andra Installatörsföretagen har varit delaktiga i framtagandet.

Nyligen publicerades serien SS-EN 50173 som behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Den första sektionen, som också är en allmän del, innehåller gemensamma delar för alla kabelnät. De följande delarna innehåller fordringar och metoder som är specifika för olika tillämpningar. I serien behandlas både fibernät och nät med kopparkabel.

- SS-EN 50173 är grundstandarden för strukturerade fastighetsnät som sätter krav och förutsättningar för många andra standarder. Dessutom hänvisas den frekvent till både i andra standarder, kravspecifikationer och i regelverk och kompetenskrav, certifieringar med mera. Med denna standardserie kan vi bygga framtidens infrastruktur för våra kommunikationsbehov, sammanfattar Joakim Carlsson, teleexpert på Installatörsföretagen.

Nyheter

Bland nyheterna i den nya utgåvan märks den nya klassen OM5 för fiberkabel och klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel. Listan över vilka applikationmer som stödjs är uppdaterad och en ny kategori 8 tillkommer. Dessutom har kraven för att möjliggöra applikationen ”Remote Powering” eller strömförsörjning över fastighetsnätet med PoE upp till 90W införts.

Högkvalitativt fastighetsnät

Genom att tillämpa SS-EN 50173-1 tillsammans med en eller flera av de övriga delarna, kan ett strukturerat fastighetsnät av hög kvalitet och tillgänglighet samt säkra och kända överföringsegenskaper åstadkommas. Därför hänvisar andra standarder till SS-EN 50173. Exempelvis SS-EN 50346 om provning av installerade kabelnät.

- Man kan med fog säga att 50173-serien är centrum i ett system av standarder, för komponenter, installation, provning och kvalitetssäkring och där det också finns kompletterande standarder för särskilda uppgifter, säger Joakim Carlsson.

Standardens utveckling

Den första utgåvan av EN 50173 kom 1995 och fastställdes som svensk standard SS-EN 51073 samma år. Den omfattade i första hand kabelnät i kontorsfastigheter. Standarden har utvidgats under åren till fler tillämpningar, och sedan 2007 omfattar den även installationer i bostäder, industrier och datahallar (serverrum). Den tredje utgåvan kom ut 2011, då tillkom en särskild del -6 för installationer för fastighetsfunktioner, som fastighets-/byggnadsautomation, larm och liknande.

Mer information

  • Samtliga standarder kan beställas från www.införlag.se
  • SS-EN 50173-1, utg 4:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar
  • SS-EN 50173-2, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor
  • SS-EN 50173-3, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3: Industrier
  • SS-EN 50173-4, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder
  • SS-EN 50173-5, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5: Datahallar
  • SS-EN 50173-6, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 6: Fastighetsfunktioner

Svenska specialister, där ibland Installatörsföretagen, har deltagit i arbetet med EN 50173 genom SEK TK 215 som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också fastställer svensk standard inom motsvarande områden. SS-EN 50174-serien som behandlar installation av dessa nät kommer även den i ny version inom kort.