Hoppa till innehåll

Omgjord lag för företagshemligheter

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

02 juli 2018

Lagen kring att skydda företagshemligheter har gjorts om och de nya reglerna trädde i kraft igår, den 1 juli 2018. Lagen innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt och de flesta av ändringarna i lagen beror på sådant som direkt följer direktivet.

Genom att den nya lagen trätt i kraft, upphävs den tidigare lagen om skydd för företagshemligheter. Den upphävda lagen gäller dock för angrepp på en företagshemlighet som har utförts före den 1 juli 2018. När det kommer till straffansvar finns särskilda bestämmelser i lagen om införande av brottsbalken.

Lagen välkomnas av svenska företag, men Svenskt Näringsliv har reagerat på att den inte reglerar straffansvar för anställda. De undrar varför i en debattartikel och riktar samtidigt hård kritik mot regeringen. I många av våra konkurrentländer, såsom Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Finland inkluderas just straffansvar. Då handlar det om anställda som uppsåtligen angriper företagshemligheter och kan då straffas för detta.

Svenskt Näringsliv är mycket kritiska till att straffansvaret inte inkluderas och menar på att företagshemligheter är otroligt viktiga i många företag. Ibland till och med en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet. De anser att straffansvaret borde inkluderas i den svenska lagstiftningen, då det fanns med fram till 1990.