Hoppa till innehåll

Eldningsförbud & Heta Arbeten

Aktuellt

26 juli 2018

Det råder extrem torka i stora delar av landet och det föreligger eldningsförbud i de flesta kommunerna. Under gårdagen, den 25 juli, utökades dessutom förbudet till att omfatta alla typer av öppna lågor samt även privat mark. Detta kan komma att påverka dig som arbetar med Heta Arbeten.

Brandskyddsföreningen uppmanar dig som avser att utföra tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten att iaktta största försiktighet. Uppmaningen gäller främst de arbeten som utförs utomhus där någon form av gasolbrännare används, men även vid andra typer av arbeten som utförs i skog och mark.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Kontrollera brandrisken i din kommun och en stark rekommendation från Brandskyddsföreningen är att senareläggs alla Heta Arbeten som planerats att utföras utomhus.

Håll dig uppdaterad via Brandskyddsföreningens webb.