Hoppa till innehåll

Riksdagens beslut: entreprenörsansvar införs

Entreprenadjuridik, Visa alla

19 juni 2018

I dag, den 19 juni 2018, beslutade riksdagen om att entreprenörsansvar ska införas i installations- och byggbranschen. Beslutet innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala ut lön för andra underentreprenörers anställda. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2019.

Förslaget syftar till att göra det svårare för oseriösa aktörer att verka, men det kommer sannolikt att leda till att mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag. Eller till och med slås ut.

– Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Glädjande är att vi, tillsammans med flera av våra medlemsföretag, har fått gehör genom det öppna brev vi skrev till Arbetsmarknadsutskottet tidigare i våras. Tack vare det samt annat påverkansarbete, har vår och andra arbetsgivarorganisationers röster hörts och datumet för införandet har nu senarelagts.

– Det enda som är bra är att alliansens motion om att senarelägga införandet till den 1 januari 2019 istället för den 1 augusti i år fick gehör. Det ger oss tid så att vi kan utforma utbildningsmaterial och information till våra medlemmar så att de kan får bättre möjligheter att anpassa sig, säger Ola Månsson.

Observeta att lagen om entreprenörsansvar enbart gäller för de arbeten som påbörjas från och med den 1 januari 2019. Inom kort kommer vi att gå ut med mer omfattande information om vad den nya lagen innebär för både huvudentreprenörer och underentreprenörer i olika led.

Har du frågor om detta kan du alltid kontakta våra entreprenadjuridiska rådgivare:
08-762 75 15 eller våra jurister inom avdelningen arbetsmarknad: 08-762 76 00