Hoppa till innehåll

Kamerabevakningslagen klubbades igenom av Riksdagen

Data/Tele, Visa alla

18 juni 2018

Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om en ny kamerabevakningslag, men uppmuntrar även regeringen att ta bort tillståndsplikten för Polismyndighetens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning.

Riksdagen var positiv till regeringens förslag i stort och och röstade den 13 juni 2018 ja till det. Nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2018.

I korthet innebär den nya kamerabevakningslagen följande:

  • Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer upphöra att gälla.
  • Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse. Lättnader för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter väntas till hösten.
  • Det blir lättare för Polismyndigheten och för kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser.
  • Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd, när det finns risk för allvarlig brottslighet
  • Det blir lättare att få tillstånd till kamerabevakning, bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården.

Samtidigt uppmanade riksdagen, i ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att avskaffa kravet på tillstånd för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning genom att myndigheternas kamerabevakning helt undantas från den nya kamerabevakningslagen.

– Den nya kameralagstiftningen innebär att det blir lättare att sätta upp kameror men att det samtidigt faller ett större ansvar på den som vill kamerabevaka att själv se till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen, säger Joakim Carlsson, Expert Installationsteknik - Tele, Installatörsföretagen.

För mer information se www.datainspektionen.se/lagar--regler/kameraovervakningslagen