Hoppa till innehåll

GDPR och fackliga motparter

GDPR, Visa alla

04 juni 2018

Ni som företag lämnar ut en hel del uppgifter till era fackliga motparter i olika frågor. Det kan röra sig om uppgifter som lämnas utifrån vad som sägs i något av kollektivavtalen, exempelvis bilaga 19 i Installationsavtalet och § 6 mom 18 i Teknikinstallationsavtalet, eller någonstans i lagstiftningen, exempelvis 28 § lagen om anställningsskydd. Är då facken att se som era personuppgiftsbiträden?

På denna fråga finns ett enkelt svar: Nej, facken är inte era personuppgiftsbiträden.

Ett biträde är en aktör som finns utanför er verksamhet och som behandlar personuppgifter för er räkning. De fackliga motparterna hanterar absolut inte några personuppgifter för er räkning, de behandlar dem för sin egen räkning. Ni bestämmer inte över hur uppgifterna behandlas hos facken utan den frågan äger facken själva. De fackliga motparterna är därför självständigt personuppgiftsansvariga för de behandlingar av personuppgifter som sker hos dem.

Ni som företag ansvarar för att ha en laglig grund att lämna ut uppgifterna till facket, normalt genom att kollektivavtal eller lagstiftning säger att en utlämning av uppgifter ska ske. Vad som händer med uppgifterna hos facken råder facken över och det är också de som ska se till att det finns en laglig grund för deras behandling av personuppgifterna, informera de registrerade om deras behandling och så vidare.

Något personuppgiftsbiträdesavtal behöver därför inte upprättas mellan er och era fackliga motparter.

> Här hittar du all information om GDPR som vi har gått ut med

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!