Hoppa till innehåll

Krönika: Är branschen redo för IoT?

Data/Tele, Visa alla

11 juni 2018

IoT, eller ”sakernas internet” handlar om att förse det mesta vi använder till vardags med sensorer som i sin tur är uppkopplade mot molntjänster. Våra maskiner, bilar, , hushållsapparater, sjukvårdshjälpmedel, kläder, belysning, larm och klimat, ja till och med energianvändning kan alltså via sensorer kopplas samman och kommunicera med varandra i en rad tjänster och funktioner. Allt för att öka effektiviteten, tryggheten och överblickbarheten.

Krönika En tydlig trend på att detta är på gång är att stora aktörerna Google, Apple, Amazon satsar på plattformar och molntjänster. Men vi ser också fler och fler små och medelstora företag som hittar olika smarta lösningar anpassade och kopplade till giganternas plattformar.

Marknaden växer snabbt och de största investeringarna sker i dagsläget inom smarta städer, industriell IoT och uppkopplad hälsa. Närmast bakom följer investeringar i smarta hem och uppkopplade bilar. När det gäller fastighetstjänster har det fortfarande inte riktigt slagit igenom även det är där det finns stor potential.

Så hur påverkar detta då installationssbranschen?

Till att börja med är grunden i IoT att produkterna är uppkopplade och där spelar installatörsbranschen en viktig roll genom installation av kommunikationsplattformar för uppkoppling. Oavsett om det är trådlös eller trådbunden installation krävs en robust kommunikations infrastruktur.

Behovet av service och underhåll av de alltmer komplexa IoT systemen kommer också att öka. Även här kan installatörsföretagen bli en naturlig partner.

Installationsbranschen kan antingen skaffa sig egen kompetens inom IoT eller samarbeta med specialistföretag. Oavsett vilken väg man väljer så kommer IoT utvecklingen att påverka branschen och då speciellt teleområdet och dess aktörer.

De möjligheter som IoT för med sig är nästan obegränsade, och kan göra livet bättre för många. Det vore, minst sagt, synd om IoT-utvecklingen seglade förbi vår bransch. Dessutom ser vi IoT som en möjlighet att komma bort från de traditionella, pressade timpriserna och materialpåslagen. Istället kan vi erbjuda försäljning av funktionalitet– med nya debiteringsformer.

Osäkerhetsfaktorer och nya tekniker kan vara skrämmande, men den som är med tidigt kan också vara med och påverka riktningen. Det är alltid mer skrämmande att stå bredvid och missa tåget.

- Joakim Carlsson
Expert Installationstekinik - Tele, Installatörsföretagen