Hoppa till innehåll

GDPR: Måste alla uppgifter rensas när en anställning avslutas?

GDPR, Visa alla

14 maj 2018

Det korta svaret är nej! Du som arbetsgivare behöver inte ta bort alla uppgifter om en tidigare anställd. Vissa personuppgifter måste dock tas bort ganska omgående, men långt ifrån all information.

Grundregeln i dataskyddsförordningen är att man inte får spara uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte som uppgiften samlades in för. Vissa uppgifter om den före detta anställde måste därför tas bort ganska omgående, exempelvis bild och kontaktuppgifter på företagets hemsida.

Det finns dock många uppgifter som du som arbetsgivare måste spara, bland annat uppgift om anställningstid. Om den före detta anställde kommer tillbaka till företaget ska hen få räkna in all sin anställningstid hos er, enligt reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Uppgift om anställningstid bör därför sparas så länge som personen teoretiskt sett skulle kunna återanställas i företaget.

Uppgifter får också sparas för att kunna möta så kallade rättsliga anspråk. Det innebär att du får spara uppgifter om exempelvis löneutbetalning och pensionsavsättningar så länge som den före detta anställde kan komma att klaga på att det inte hanterats korrekt. Det kan, lite förenklat, göras ända till dess att pensionen börjar betalas ut, varför dessa uppgifter kan behöva sparas under väldigt lång tid.

Detta är bara några exempel på när du som arbetsgivare kan ha behov av att spara uppgifter om före detta anställda även efter det att anställningen avslutats. Det viktiga är att tänka igenom varför man vill spara en uppgift samt lämna information om den behandling som görs.

> Här hittar du all information om GDPR som vi har gått ut med