Hoppa till innehåll

Andra sektorer tar över när bostadsbyggandet tappar fart

Rapporter

10 april 2018

I år väntas en kraftig tillväxt på sju procent av installationer i kontor och handelslokaler. Det visar den senaste konjunkturrapport som Installatörsföretagen tagit fram. Den starka ökningen gäller såväl el- som vs-installationer. Likt närliggande branscher kommer även installationsbranschen se en avmattning i nyproduktion av bostäder. Samtidigt lyfts installationsbranschen av en positiv tillväxt i samtliga andra sektorer under 2018.

Det talas mycket om avmattningen inom bostadsbyggandet, men för vår bransch är det inget man ska överdriva. Nybyggnation av bostäder utgör ungefär en fjärdedel av omsättningen på VS-sidan och en åttondel på elsidan

Installationer för tele-, data- och säkerhet är mer än dubbelt så stora som elinstallationer i nybyggnation. Denna sektor väntas också fortsätta att växa i en takt som mer än väl uppväger en minskning av nyproducerade bostäder. Även inom VS-området väger andra sektorer upp det tapp som sker inom nybyggnation, med den största ökningen inom offentlig sektor.

Vi ser att digitalisering och hållbarhet håller vår bransch på plus. Att den nya tekniken vävs in i samhällets olika funktioner lockar fler och fler. Hållbarhet efterfrågas av konsumenten som blir allt mer miljömedveten och tänker på energibesparingar, förklarar Reijo Mustonen.

Fakta:

Under 2017 uppgick installationsmarkanden till 131,6 miljarder kronor. Under 2017 växte elinstallationssektorn från 84,2 miljarder kronor till 86,2 miljarder kronor. De tre största sektorerna är Industriinstallationer (25,8 Mdkr), Tele-, data- och säkerhetsinstallationer (23,9Mdkr) samt Nybyggnation av bostäder (10,1 Mdkr). Positiv tillväxt under 2018 väntas i Västra Götaland (9%), Stockholm (3%) medan en svagt negativ utveckling (-1%) väntas i Norrland och Skåne.

Motsvarande utveckling för vatten och sanitetsinstallationer är en tillväxt från 44,8 miljarder kronor till 45,5 miljarder kronor. De tre största sektorerna är byggnadsunderhåll (11,8 Mdkr), Industrirör (9,5Mdkr) och Nybyggnation av flerbostadshus (7,9 Mdkr). Positiv tillväxt under 2018 väntas i Västra Götaland (7%), Stockholm (1%) medan en svagt negativ utveckling (-1%) väntas i Sydsverige och Skåne. En tydligare negativ trend syns i Norrland (-3%) och Mellansverige (-4%).

Klicka här för att läsa vad som gäller i din region