Hoppa till innehåll

Företagslärling - nu även för el

Medarbetare, Visa alla

27 mars 2018

Det behövs fler vägar in till elteknikbranschens yrken. Nu införs företagslärling som ger dig som arbetsgivare möjligheten att i högre grad själv bestämma vem du ska anställa som elektriker, teletekniker eller larm- och säkerhetstekniker. Och det införs redan den 1 augusti.

Inom i många branscher i samhällsbyggnadssektorn finns det en lång tradition med företagslärling. Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet är nu överens om att genomföra en provverksamhet med företagslärling även inom elteknikbranschen för elektriker, teletekniker samt larm- och säkerhetstekniker.

Ökad möjlighet att själv bestämma, vad betyder det?

Tanken med företagslärling är att du som arbetsgivare ska kunna anställa den du bedömer har förutsättningarna att bli duktig inom yrket. Individen behöver inte ha någon erfarenhet eller utbildning från yrket. Det enda förkunskapskravet är slutbetyg från en gymnasieutbildning och att ECY bedömer att personen kan tillgodogöra sig utbildning som företagslärling.

Upplägget fungerar som så att företagslärlingen gör en 24 månaders utbildning med yrkespraktik på företaget som kombineras med kurser i EUU:s regi i Nyköping. Lärlingen får lön från dig och utbildningen hos EUU är kostnadsfri för både dig som arbetsgivaren och lärlingen.

Företagslärling kan du anställa som elektriker, teletekniker eller larm- och säkerhetstekniker. Utbildningen kommer påbörjas varje hösttermin. Anställningsavtalet inför höstens utbildning kan starta från och med den 1 augusti 2018.

Innan du anställer ska ECY göra en bedömning att personen bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och får en utbildningsplats hos EUU. Som underlag för bedömningen kommer ECY titta på en kombination av arbetsgivaren och lärlingens motiveringar, arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund.

ECY-certifikat efter två år

Innan anställningen skriver du och lärlingen ett lärlingskontrakt. Företagslärlingsperioden är 24 månader och lärlingen varvar under den tiden utbildning och arbete på företaget med utbildning vid EUU i Nyköping. Ungefär hälften av varje kurs sker hos er på företaget under ledning av handledare.

Varje kurs inleds med teori och praktiska övningar på EUU och ibland e-learning. Utbildningen på arbetsplatsen följs upp med hjälp av bedömningsmatriser. Varje kurs avslutas hos EUU med ett kursprov som kan vara en kombination av teori och praktik. I slutet av utbildningsperioden får lärlingen göra ett yrkesprov enligt etg-modellen. Ett godkänt yrkesprov kvalificerar lärlingen till ECY-certifikat.

Lön som företagslärling

Företagslärlingen anställs hos er från dag ett och har rätt till lön under hela utbildningsperioden, även för den tid som utbildningen pågår vid EUU i Nyköping.

Lägsta lön under de första 12 månadernas anställning som företagslärling ska motsvara vid var tid gällande lönenivå enligt yrkesutbildningsavtalets 4 kap § 1, nivå 1-720 timmar. Efter 12 månader ska lägsta lön motsvara yrkesutbildningsavtalets 4 kapitel 1 §, nivå 721 timmar till lärlingstidens slut.

Utbildningen i EUU:s regi är kostnadsfri. Det som tillkommer för er är kostnader i samband med utbildningen såsom resor och boende.

Hur blir det med ackordet?

Om företagslärlingen deltar i ackordsarbetet under de första 12 månadernas anställning ska inget avdrag göras från ackordssumman. Efter 12 månadernas anställning görs ett avdrag från ackordssumman brutto -60 procent av penningfaktorn x antalet arbetade timmar på arbetet.

Provanställning, uppsägning och LAS

De första 12 månaderna är en provanställning som kan avbrytas med en månads uppsägningstid, av dig eller av lärlingen. Om du som arbetsgivare överväger att avsluta anställningen ska du dock i god tid överlägga med ECY innan du avslutar anställningen.

Efter sex månaders anställning och till dess företagslärlingsperioden är över, så kan du som arbetsgivare i samband med driftsinskränkningar undanta företagslärlingen från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Varför företagslärling?

Ett växande problem är att yrkesprogrammen på gymnasiet inte förmår att tillgodose branschens rekryteringsbehov. Detta talar för insatser som ökar möjligheten till yrkesväxling. Inom de flesta branscherna i samhällsbyggnadssektorn finns en tradition med företagslärlingar som nu också införs inom elteknikbranschen.

Företagslärlingsutbildningen är ålderneutral och bygger på individens genuina intresse för yrket. Genom utbildningen har branschen en möjlighet att attrahera och rekrytera grupper som normalt inte väljer El- och Energiprogrammet, t ex kvinnor eller individer som läste studieförberedande program.

Dessutom kommer det möjliggöra rekrytering i små orter och landsbygd där traditionell gymnasieutbildning saknas eller möjlighet att studera på yrkesvux inte är möjlig.

Företagslärlingsutbildning kommer komplettera dagens reguljära utbildningssystem, inte ersätta det.

Om jag vill anställa någon, hur gör jag?

Så roligt att du är intresserad att anställa en företagslärling!

Kontakta Anna Byström på Installatörsföretagen på 08-762 75 43 eller anna.bystrom@installatorsforetagen.se som är vår kontaktperson för dig som arbetsgivare.