Hoppa till innehåll

Februari

Rabatt på Audi och VW

27 februari 2018

Medlemsförmåner Volkswagen Caddy är en av Sveriges mest populära servicebilar och Audi ligger högt i attraktivitet på tjänstebilssidan. IN-rabatt kan nu erbjuda rabatter på 10-16% på de aktuella bilmärkena.

Avgifter för pensioner och försäkringar

27 februari 2018

Arbetsmarknadsinfo Den här informationen handlar om vad som kommer att debiteras företaget 2018 för de åtaganden som följer av lag och kollektivavtal avseende pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön.

Arbetsgivardeklaration på individnivå först 2019

27 februari 2018

Lön och förmåner Det nya systemet att redovisa lön och skatteavdrag för varje enskild anställd i månatliga arbetsgivardeklarationer införs, för de flesta av Installatörsföretagens medlemsföretag, den 1 januari 2019. Under 2018 sker därför redovisning och inbetalning så som tidigare.

Politisk verksamhet på arbetsplatsen

27 februari 2018

Aktuellt Varje valår uppkommer frågan vilka rättigheter fackliga företrädare har att agera politiskt på arbetsplatserna. Kommer det en begäran om politisk verksamhet måste företaget naturligtvis göra en bedömning med utgångspunkt i de förhållanden som råder på arbetsplatsen men v...

ID06 blir bättre men dyrare

27 februari 2018

Aktuellt ID06 förbättar tekniken och användarvänligheten i sina kort. Nytt är bättre koppling mellan individ och kort, mobila kort och ökad säkerhet. Avgifterna höjs för att finansiera förbättringen.

Ny överenskommelse om arbetstidsförkortning

13 februari 2018

Arbetsmarknadsinfo Parterna har kommit överens om en gemensam tolkning av när tiden för arbetstidsförkortningen tjänas in. Den nya tolkningen innebär en förändring av den tidigare tolkningen. Därför har parterna kommit överens om en en ny lydelse av § 4 mom 4.5-4.7 Teknikinstallationsavt...

Stora rabatter för medlemmar

13 februari 2018

Medlemsförmåner IN Rabatt är en inköpsportal med förmånliga ramavtal för Installatörsföretagens medlemmar. Idag är cirka 40 olika leverantörer som är anslutna till IN Rabatt. –Det är allt från factoring till företagshälsovård, men jag skulle väl säga att den röda tråden är att de på...

Nytt avtal med Ford

13 februari 2018

Medlemsförmåner Med ett nytt rabattavtal med Ford täcker nu IN Rabatt in några av de populäraste bilarna bland våra medlemsföretag. Transit-bilar, som är de populäraste servicebilarna bland våra medlemsföretag får en rabatt om 13-16% och Ford Mondeo, som är en av de populäraste tjänsteb...
Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida