Hoppa till innehåll

Krönika - Tele- data- säkerhet bygger ett bättre samhälle

Data/Tele, Visa alla

02 januari 2018

En av de viktigaste samhällsfrågorna just nu är omställningen till ett klimatsmart samhälle. Och det är våra medlemmar som ska göra jobbet. På Installatörsföretagen ser vi att det är teknikområden som tele och säkerhet som bär fanan då de förenar de olika installatörsdisciplinerna. De möjliggör digitalisering och låter Sverige koppla upp, styra och övervaka funktioner som skapar ett hållbart samhälle.

Krönika Vi som verkar i branschen måste nu ta tillvara på alla nya möjligheter som ges, fokusera och se till att fler vill jobba hos oss.

För Sverige behöver en uppdaterad och utbyggd elektronisk infrastruktur med fiberutbyggnad, uppdaterade mobilnät och andra kommunikationsplattformar. En väl utbyggd elektronisk infrastruktur gör det möjligt för alla andra tekniska installationer att klara sitt behov av kommunikation. Det är en förutsättning för Internet of Things (IoT), automation, digitalisering och mycket mer. Här är det våra medlemmar som kan göra jobbet.

För otryggheten har ökat i samhället vilket gör att fler efterfrågar säkerhetslösningar som exempelvis kameraövervakning. Men även brand-, inbrottslarm och andra säkerhetsfunktioner drar till sig så väl kunder som nya specialiserade företag. Som organisation deltar vi aktivt i de olika regel- och standardiseringsgrupperna för att påverka och anpassa regelverk efter moderna krav och installatörernas vardag. Men igen, det är våra medlemmar som kan göra jobbet.

Vi ser att en snabb teknikutveckling och vi ser att installatörerna kommer att spela en viktigare roll i samhällets utveckling. Vi ser att det behöver bli fler som väljer att jobba med teletekniker. Kanske behöver branschen göra kulturförändringar så att fler ser teletekniker som ett yrke för framtiden?

Håller du med mig? Eller inte? Som medlem i Installatörsföretagen kan du som verkar inom tele, data och säkerhet påverka via Teleutskottet. Där för vi en aktiv dialog med medlemmar, du kan antingen kontakta vår expert inom området Joakim Carlsson eller framföra dina synpunkter till medlemmar som sitter i utskottet så de kan föra din talan.

Ola Månsson, VD för Installatörsföretagen.