Hoppa till innehåll

Från tanke till beslut

Driva företag, Visa alla

12 december 2017

Vi hade försökt att bli en större organisation tidigare – vi ville bli en maktfaktor att räkna med. Men vi fick inte till det. Under de här åren funderade jag mycket på varför det inte fungerade, vad var det som satte käppar i hjulen? Efter mycket funderande kom jag fram till att vi inte haft rätt förutsättningar.

Under våren 2014 kontaktade EIOs styrelseordförande Thomas Carlsson mig, som då var styrelseordförande i VVS Företagen. Det visade sig att vi ville samma sak. Frågan var bara hur det skulle gå till? Vi var entusiastiska och ville visa företagen hur bra ett samgående faktiskt kunde bli. Därför initierade jag ett möte i maj samma år, där nyckelpersoner från flera medlemsföretag bjöds in. Thomas Carlsson och jag presenterade vår agenda och ställde frågan om det var intressant? Ett rungande ”JA” blev det första beslutet som tog oss vidare framåt.

Den 12 maj 2014 startade den utredning som Karl-Olof Stenkvist tog fram. Rapporten presenterades i oktober samma år och den var tydlig. Gå ihop nu – det är bråttom! Kort därefter togs beslutet i de båda styrelserna, stämman röstade ja till det inriktningsbeslut som lades fram och vi började bilda styrgrupper. I den övergripande ordförandegruppen ingick jag själv, Thomas Carlsson och Tommy Hellström som har en bakgrund inom Svenskt Näringsliv med erfarenhet av den här typen av processer. Han agerade sedan extern processledare under hela samgåendet. Beredningsarbetet organiserades i sex olika arbetsgrupper där alla var med och bidrog.

Det här var själva upprinnelsen och under resans gång förstod vi varför det skulle komma att bli en framgångssaga. Många har försökt att bilda gemensamma föreningar tidigare, men få har lyckats. Tack vare de omvärldsanalyser som gjordes tågade vi framåt i rätt riktning. Teknikutvecklingen avancerar i hög hastighet och en byggnad består idag av fler tekniska installationer än själva skalet. Vi hänger med i den utvecklingen, vi sitter med i flera teknikutskott och tillsammans får vi en starkare röst i samhällsdebatten - där vi bland annat belyser vikten av fackmannamässigt utförda VVS- och elinstallationer. Tänk vad häftigt det är att få vara med om denna resa! Föreningen Installatörsföretagen kommer att representera 3 800 företag med 51 000 medarbetare. Detta kan jämföras med Sveriges Byggindustrier som idag har 3 500 medlemsföretag med drygt 100 000 medarbetare. Tillsammans i bygg- och installationssektorn representerar vi en kvarts miljon människor.

Jag har känt glädje hela vägen och mitt mantra har varit att man ska göra upp när man är vänner. Det kan liknas vid när två parter ska ingå giftermål, då är det bra att skriva äktenskapsförord och prata igenom till exempel bodelning innan man ingår äktenskapet. Jag har fått en del kritik för att samgåendet har gått alltför fort framåt och vi är väl medvetna om att det inte varit det mest optimala arbetsklimatet. Men jag tror att en stor framgångsfaktor varit just tiden. Det har såklart inte varit en spikrak väg framåt, men vi har haft en bra dialog hela vägen. Som med alla förändringar har det kommit in fler och fler frågor ju närmre besluten vi varit.

Föreningssamgåendet är som en tvättmaskin. Den måste hela tiden fyllas på, tvättas och tas om hand om. Det är tvätten som står för utveckling och förändring. Det tar aldrig slut vi måste fortsätta med processen för att inte skapa en hög av smutstvätt. Om jag tittar i backspegeln känner jag att vi har gjort en riktigt häftig resa tillsammans som bara är början på ett nytt äventyr. Visst hade vi kunnat göra mer research för att det skulle ha blivit mer kostnadseffektivt och en stor drivkraft har ju varit just att spara pengar.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit – och jag vill rikta ett särskilt tack till Thomas Carlsson, som har varit min vapendragare i den här processen. Vi har haft stora påtryckningar på oss från många håll. Men, vi har lyckats! Små skrån vet inte alltid bäst, utan jag är väldigt nöjd över att vi faktiskt snart är i mål. Det är många saker som gjort mig väldigt stolt under den här resan, men jag blir extra stolt när vi sitter på vårt årsmöte och får mothugg från en medlem innan beslutet är taget. Men när det är avgjort reser sig samma medlem upp och uppmanar oss alla till att ”nu kör vi”. Och jag håller med, nu kör vi!

Anders Mattsson
blivande ordförande i föreningen Installatörsföretagen