Hoppa till innehåll

Förmånsbeskattning av trängselskatter efter nyår

Arbetsgivarfrågor

12 december 2017

Idag finns trängselskatter i Stockholm och Göteborg samt infrastrukturavgifter i Motala och Sundsvall. Tidigare har dessa skatter och avgifter ofta ingått i förmånen att ha förmånsbil, och värdet av denna förmån har ansetts ingå i fordonens förmånsvärde.

Från och med den 1 januari 2018 kommer detta att förändras.

Då tjänstebilar som genomför en privat resa, exempelvis till och från arbetet, och på denna resa ådrar sig trängselskatt skall föraren förmånsbeskattas för detta, med tillhörande arbetsgivaravgift. Om en tjänstebil genomfört flera passager förbi betalstationer så ska den förmånsbeskattningen ske proportionellt utifrån hur stor del av resorna som varit privata, även om bilen på tjänsteresor nått det tak för trängselavgifter som finns.

Även servicebilar kan omfattas av förmånsbeskattning för trängselskatter om resan sker mellan arbetsplatsen och hemmet. Ett exempel är en montör som tar hem en servicebil för beredskap. I ett sådant fall räknas resan från tjänstestället till hemmet som en privat resa, medan utryckningen till kund räknas som tjänsteresa.

Det är viktigt att du som arbetsgivare försäkrar dig om att du själv, eller det företag du leasar bilarna av, har rutiner för att skilja på trängselskatt som härrör från privata resor och tjänsteresor. Enligt rådande skattelagstiftning är det arbetsgivaren som är ansvarig för att skatt och arbetsgivaravgift betalas in korrekt.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!