Hoppa till innehåll

Det gäller för Ladda-hemma-stödet

Energi och miljö

22 december 2017

Privatpersoner som installerar en ladd-stolpe under 2018 kommer att kunna söka så kallat ladda-hemma-stöd.

Stödet uppgår till halva kostnaden för material och installation, dock maximalt 10 000 kronor. Det är kunden som kan söka bidraget i efterhand hos Naturvårdsverket. Alla installationer som utförs under 2018 kommer att kunna vara föremål för stödet, men möjligheten att söka öppnas först i februari. Beställningen kan ha skett tidigare, men själva installationen måste ha skett under 2018. Inom sex månader från utförd installation måste ansökan vara inne för att de ska kunna få stödet.

Stödet kommer att omfatta privatbostäder, dock inte bostadsrättsföreningar och hyresrätter. Det går bara att få stöd för en laddpunkt per fastighet. Däremot kan en enskild person som äger eller har nyttjanderätt till flera fastigheter installera laddstolpar på samtliga med ladda-hemma-stöd.

Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, och vara utrustad med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2, eller av typ Combo 2, som beskrivs i standarden EN 62196-3. En kund som redan har en ladd-stolpe kan få stöd för att byta ut denna under förutsättning att det görs för att få en "säkrare laddning", enligt Naturvårdsverket.

Viktigt att notera är att Ladda-hemma-stödet inte får kombineras med ROT-avdrag.

Om installationen av laddstolpe är en del av ett större installation är det därför viktigt att hålla dessa uppdrag åtskilda, för att kunden ska kunna nyttja båda stödformerna.

Använd gärna sökfunktionen för att Hitta installatör

Bransch

Vi svarar på dina frågor inom installationsteknik och företagande. Välkommen att kontakta oss.