Hoppa till innehåll

Teknikinstallationsavtalet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Vill du öka dina kunskapar om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl? När du vet vilka regler som gäller och hur de används så blir det enklare att arbeta effektivt. Genom att ta hand om personalen får ditt företag bättre resultat och kan utvecklas i rätt riktning. Vi hjälper dig att gå igenom kollektivavtalet och de stödfunktioner och hjälpmedel som finns.

Stockholm 05 feb 2020 00:00 -

Kursmål

Du får kännedom om Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ur arbetsgivarens perspektiv.

Innehåll

Vi går igenom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, med bilagor, som tecknats mellan Installatörsföretagen och Byggnads. Dessutom gör vi oss bekanta med de stödfunktioner och hjälpmedel som finns.

Fokus i kursen ligger på kollektivavtalet, relevant lagstiftning berörs i mindre utsträckning. Förhållandet mellan lag och kollektivavtal beskrivs, men fokus är Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Önskas fördjupning i den arbetsrättsliga lagstiftningen rekommenderas Arbetsrätt. Önskas fördjupning i olika konkreta löneadministrativa frågor rekommendaras Avtalskurs för löneadministratörer.

Målgrupp

Chefer, projektledare och övriga som företräder arbetsgivaren och har underställd personal.

Kursen erbjuds endast till personer som företräder företag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

Priser

2 950 kr exkl moms för medlemmar i Installatörsföretagen.

Anmäl dig här