Hoppa till innehåll

Arbetsrätt

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Vet du vilka rättigheter och befogenheter du har i arbetsrättsliga frågor? Reglerna är många och kan ibland vara svåra att förstå och bryter du mot lagar och avtal så kan det bli kostsamt. Rätt kunskaper ger dig större handlingsutrymme, smidigare samarbete och tryggare medarbetare. När du gör rätt från början så slipper du besvär och rättelser i efterhand. I vår kurs lär du dig de viktigaste delarna i den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Stockholm 04 feb 2020 -

Kursmål

Du får kunskap om den centrala arbetsrätten och arbetsrättsliga situationer med branschanknytning.

Innehåll

Vi går igenom den viktigaste arbetsrätten i vardagen på ett Elteknikföretag:
-förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen
-anställnings- uppsägningsregler i Lagen om anställningsskydd
-lagstiftningen rörande arbetstid, ledighet, fackliga förtroendemän och diskriminering.

Kursen fokuserar i huvudsak på den arbetsrättsliga lagstiftningen. Kollektivavtalen berörs endast i mindre mån.

För djupare kunskaper rekommenderar vi endagarskurser som behandlar Installationsavtalet respektive Tjänstemannaavtalet och Teknikinstallationsavtalet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, personalhandläggare, lönehandläggare som hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning.

Kursen är vara för de företag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

Priser

2 950 kr exkl moms för medlemmar i Installatörsföretagen.

Anmäl dig här