Hoppa till innehåll

Subventionerad ELBAM i Luleå

Region norr, Visa alla

Erbjudande om subventionerad ELBAM utbildnin

Installatörsföretagens regionala förening i Övre Norrland, IN ÖN, erbjuder sina medlemsföretag en utbildning i Bättre arbetsmiljö El (ELBAM). Utbildningen kommer att erbjudas i Umeå, Skellefteå, Luleå samt Kiruna . Utbildningen är kraftigt rabatterad, företagen betalar endast 1000 kr/deltagare resterande del betalas av regionala föreningen IN ÖN.

Luleå 10 dec 2019 - 12 dec 2019

I vår bransch utsätts vi dagligen för risker, men hur kan vi minska dem? Vi vet att ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor leder till en säkrare och effektivare arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är inte bara en förutsättning för att alla anställda ska trivas och känna sig trygga, utan för hela företagets framgång. I kursen bättre arbetsmiljö får du lära dig hur du samverkar, ökar kunskaper och gör förebyggande insatser.
Omfattning - 3 dagar
Kursmål - Du lär dig hur du, genom ökande kunskaper och samverkan i företaget, genomför förebyggande insatser i arbetsmiljön.

Innehåll

- Lagar och regler som styr arbetsmiljön
- Specifika arbetsmiljörisker
- Metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete
- Genomgång av checklistor och andra hjälpmedel
- Analysera och lösa arbetsmiljöproblem, se möjligheter, påverka attityder, skapa delaktighet och samförstånd
- Sätta realististka mål för arbetsmiljöarbetet

Kurslitteraturen är anpassad för elteknikbranschen och är ett bra hjälpmedel för ditt fortsatta arbetsmiljöarbete.
Kursen är obligatorisk för skyddsombud och uppfyller arbetsmiljölagens utbildningsnivå för skyddsombud och arbetsledare.
Målgrupp - Skyddsombud, skyddskommittéledamot, arbetsledare, ledande montör eller arbetsmiljöansvarig.

Läs mer och anmäl dig på INSU's hemsida ANMÄLAN>>